Vállalati irányelvek

KÖRNYEZETVÉDELEM, MINŐSÉG, BIZTONSÁG tartozik a Horn Magyarország üzletpolitikájához.

Cégünk rögzíti a környezeti, minőségi és munkavédelmi célokat, melyeket minden munkaterületen alkalmaz. Az ehhez megkívánt menedzsmentrendszer koordinációját menedzserek végzik. Ők kötelesek beszámolni a cégvezetés felé egy évente összefoglalt, ellenőrizhető dokumentált anyaggal. Különleges felelősség rejlik a vezetésben, akik példaértékű viselkedéssel állnak a mellé, hogy a vállalati politika továbbfejlődjön.

A környezetvédelmi-, minőségi-, és biztonsági tudatosság elérése érdekében egy konkrét magatartást kell elérni, amelyhez a rendelkezésre álló eszközök a következők:

    * személyzet fejlesztése
    * oktatások és képzések
    * és megfelelő információ.

Ügyvezetés

Az említett vevőigények kielégítése a fejlődéstől a szerkesztésen, gyártáson és alkalmazástechnikán át egy egységes teljesítmény létrehozása által biztosított. A termékek előállításának minden fázisa gondosan megtervezett, melynél minden mérvadó és hatósági normát illetve a költségek vizsgálatát is figyelembe veszik.

A feladatokat minden munkaterületen képzett és kvalifikált munkatársak végzik. Az alkalmazott (használt) anyagok, gépek, módszerek és eljárások megfelelnek a tudomány és a technika mai állásának. Ehhez elvárt egy olyan munkamagatartás, amelyben nemcsak a hibákat és azok okait, hanem már a hibalehetőségek korai felismerését is következetesen elhárítják. Ez a magatartás – mindemellett – motivált munkatársakat feltételez, ezért folyamatos célunk egy megfelelő munkakörnyezet és tartalmas munka megteremtése. Minden munkatársunk a saját munkakörnyezetében próbálja minőségpolitikánkat megvalósítani, így folyamatosan kifogástalan munkát teljesíteni. Aki felismeri a hibákat, különbségeket és minőségi rizikókat, és azokat saját hatáskörén belül nem tudja elhárítani, az köteles felettesét haladéktalanul tájékoztatni.

A környezet- és minőségügyi tevékenységek, folyamatok – beleértve a balesetek megelőzését is – rögzítettek és dokumentáltak. Belső auditokat tartunk, illetve független intézetek által kapunk tanúsítványokat. A cél: állandó üzemi, környezetvédelmi, munkahelyi biztonság és a minőségbiztosítás javítása. Folyamatosan vizsgálunk minden folyó tevékenységet és azok környezeti hatásait, mind normál üzem mind zavar idején. A tervezett eljárások és termékek negatív befolyásait előre leszűrjük és értékeljük.

A mércénk – gazdasági szempontok alapján – a legjobb rendelkezésre álló technika. Vállalatunk legcsekélyebb követelményeire is megfelelő törvények és előírások vannak. Ezáltal törekszünk a technikai fejlődéseket figyelembe venni, és a környezeti- és biztonsági veszélyeket elkerülni, illetve minimumra csökkenteni. Partnereink és szállítóink tanácsokkal látnak el bennünket, motiválva a vezetési irányvonalunkat. A hatóságokkal együttműködünk, a környezeti problémákról és rizikókról időben és pontosan informáljuk őket, és azokat együttes eljárás során rögzítjük.